Característiques i avantatges

Activa les classes de matemàtiques

Les unitats de Math Bits inclouen tots els elements d’un procés d’aprenentatge constructivista de tipus 5E, que combina activitats per a la mobilització de coneixements previs i la construcció de significat, així com oportunitats per a la pràctica sistemàtica, recolzada per un feedback generatiu.

Llegir més

Marc pedagògic

Model 5E d’aprenentatge

Les unitats de Math Bits estan organitzades segons el model d’ensenyament de les 5E, una proposta formada per 5 tipus d’activitats que, combinades, promouen un aprenentatge basat en la comprensió, que esdevé durador, funcional i transferible, i que incrementa l’interès dels estudiants per les matemàtiques.

Llegir més

Math Bits facilita dues aproximacions complementàries per a l’aprenentatge de les matemàtiques:

Activitats enfocades en la comprensió dels conceptes i els procediments.

  • Activitats d’indagació i resolució de problemes, guiades pel docent.
  • Activitats destinades a mobilitzar coneixements previs.
  • Activitats amb objectius d’aprenentatge en contextos rellevants.
  • Activitats enfocades a aplicar l’après en nous contextos per a resoldre problemes per mitjà del desenvolupament de projectes.

Eines per a la pràctica sistemàtica, fonamental per a consolidar conceptes i procediments.

  • Milers d’activitats autocorregibles.
  • Recursos interactius i manipulables.
  • Feedback generatiu quan l’estudiant el necessita, amb orientacions sobre com resoldre l’activitat pas a pas.
  • Avaluació contínua de l’aprenentatge.
Referents didàcticsReferents didàctics